lydopptak til filmen armand

Ofte skal vi synge sterkt, men nå er det noe annet som er i fokus: synge rent! Øv på å synge så vakkert og rent du kan, treffe tonen helt perfekt, gjerne litt vibrato så det blir enda vakrere. Øv på dette på den langsomme satsen som kommer først, selv om du egentlig kan det i raskt tempo. Obs: Husk på om du var alt eller sopran

Sopran:

altstemme: