Venner av Bislett guttekor

Bislett guttekor drives av kjærlighet, iherdig innsats fra ildsjeler og et godt lokalmiljø. Koret består av omlag 50 barn i barneskolealder fra nærmiljøet. Koret trenger midler til å arrangere konserter og aktiviteter, både i bydelen og Oslo. I tillegg sparer gutta opp til sommerens store mål: Bislett guttekors utenlandstur 2019!

Målet er å skape et miljø for samhold og mestring blant unge gutter og en lokal institusjon fra Bislett alle kan være stolt av. Bli med på reisen til Norges nye yndlingskor!

En støtte til oss er en støtte til hele lokalsamfunnet på Bislett, Bolteløkka, St. Hanshaugen og Adamstuen.

Sponsorpakker

  Bronsepakka Sølvpakka
Pris 1000 kr 2000 kr
Fribillett til guttekorets julekonsert 5 10
Takk for støtten! Innrammet julefoto   X
Nyhetsoppdateringer om koret   X
Firmaomtale på guttekorets nettsider og informasjon om sponsoren til alle korets foreldre   X
High-fives fra korforeldre og barn   X
Konsertopptreden etter avtale på strøksaften, markedsdag, e.l.    
     
     

Tusen takk!

Bislett guttekor setter stor pris på alle sine samarbeidspartnere. De leverer uvurderlige bidrag til en omfattende kunstnerisk virksomhet. Midler fra støtteordninger, samarbeidsavtaler med bedrifter og private donasjoner er en uvurderlig støtte som sikrer både opplæringen av våre talenterte sangere og korets drift.

Gjennom korets konsertaktivitet både nasjonalt og internasjonalt får samarbeidspartnere stor eksponering. Vi har et høyt ambisjonsnivå. For oss er det naturlig å knytte til oss samarbeidspartnere som også streber etter høy kvalitet.

Støtt oss:

For mer informasjon angående hvordan du eller bedriften din kan samarbeide med Bislett guttekor, kontakt korets organinsasjon ved Martin Henrik Andresen. Du kan støtte koret enten gjennom direkte støtte som pengegave, eller gjennom utstyr som bidrag til mat øving, og materiell til konserter.

Bruk kontonummer 1503.70.22540 ved innbetaling og merk betalingen med den som støtter.