Foreldrevakt

Uten foreldrehjelp stopper koret!

Oversikt over foreldrevakter

Vi setter opp foreldrevakter fram mot sommeren. Når man driver et så flott kor som Bislett guttekor, er det mange oppgaver som skal løses. Nå synger koret ute og vi trenger litt ekstra folk på dekk for å hente telt, steke pizza, hente osv. Siden trinnene øver hver for seg, holder Marius koret gående fra. Kl. 14.30-18.00 + forberedelser. Da trenger han god støtte og hjelp fra oss foreldre.

På en korøving er det mye som skal ordnes:

Kjøkkenvakt:

  • Innkjøp (22 pizza Grandiosa 1 glutenfri og minst 1 uten skinke)
  • Steke og servere pizza
  • Rydding, vasking og spriting av barnehender før maten.

Henting på AKS – Bolteløkka skole

  • 4. klasse hentes kl. 14.15 (2 voksne) – øving starter 14.30
  • 3. klasse hentes kl. 15.15 (2 voksne) – øving starter kl. 15.30
  • 1. og 2. klasse hentes kl. 15.55 (3 voksne) – øving starter kl. 16.15

Rydding

  • Kjøkkenet skal leveres rent og pent og alt vi har brukt skal settes tilbake på plass.
  • Stoler må inn i kirken
  • Rydd plassen ute og plukk evt. søppel

For å utføre alle oppgavene trenger vi 6 voksne (4 fra 1.-4. trinn og 2 fra 5.-7. trinn). Foreldrevaktene fordeles på 2 skift. Dersom dere ikke kan, er det fint om dere finner noen å bytte med selv. Helene Ytteborg organiserer foreldrevakter. Ta kontakt ved spørsmål: Tlf: 951 87 584

Foreldrevakter fram til sommeren 2021

Kjøreplan med detaljerte tider
Kl. 13.15 sette på ovnen
Kl. 14.15 Hente 4. klasse på AKS
Kl. 14.30 øvelsen begynner for 4. trinn
Kl.15.15 4. trinn spiser pizza
Kl. 15.15 3. trinn hentes på AKS
Kl. 15.30 3. trinn begynner øving
Kl. 15.55 1. og 2. trinn hentes på AKS
kl. 16.00 3 trinn spiser pizza
16.15 1. og 2. trinn starter øvelse
16.45 1. og 2. trinn pizza
17.00 5.-7. trinn øving
17.45-18.15 pizza, rydding og takk for i dag

Det er kun satt opp vakter til øvelsene. Det kan bli flere konsert-vakter i høst.