Rådhuskonserten

Hvis du har problemer med å åpne filer, kan du høyreklikke på dem og åpne i egen fane.

repertoar: Dies irae og lacrymosa fra Mozart requiem. Oslosangen av lars lillo steneberg og Byduer i dur av karpe

pugg denne først, ikke lett:

her er hele regla i tempo, prøv uten å se på teksten og gå tilbake til de forrige videoene hvis det ikke går:

1. vers:

2. vers:

Bridge langsomt:

Brigde i tempo:

3. vers

4. vers

Oslosangen hele:

byduer i dur, alle synger refrenget:

hovedkoret synger også 2.vers:

Hele sange. Alle synger refrengene og hovedkoret er med på det 2. verset.

Dies irae sopran (alle minus alter, tenorer og basser):

lacrymosa (sopran)

Bass:

Tenor:

alt: