Inntak av nye 1.-klassinger

Er du foresatt til en førsteklassing som ønsker å begynne i Bislett guttekor? Vi åpner for inntak av førsteklassinger fra uke 9!

Hver vinter åpner vi for å inkludere 1. trinn inn i aspirantenes sangundervisning. Bislett guttekor åpner for organisert korøving fra første uke etter vinterferien. Følg med i denne artikkelen for mer informasjon om hvordan man blir med på øving.

Når øver førsteklassingene?

Vi setter opp egne øvingstider kun for 1. trinn. Vi legger ut tider etterhvert som vi har tid og sted klar. Vi øver i eller rett etter AKS-tiden på skolen.

Må man melde seg inn?

Du trenger ikke å melde deg inn ved føste øving. Det er full anledning til å starte mykt, bli med noen ganger og bli bedre kjent med koret. Men ønsker du å motta informasjon fra oss, bør du melde inn ditt barn. På den måten kan vi invitere til øving og arrangementer.

Må jeg gjøre noe?

Bislett guttekor er et foreldredrevet, uavhengig fritidstilbud som driftes av medlemmene selv. Du skal slippe å være dirigent, men vi sprer oppgaver som kjøkkenvakt, foreldrevakt og hentevakt. Vi er mange foreldre og den frivillige innsatsen du trenger å legge inn er ganske overkommelig.

Følg oss

Se gjerne mer om korets aktiviteter og bilder på sosiale medier. Følg oss på korets sider på Facebook https://www.facebook.com/bislettguttekor og Instagram: https://www.instagram.com/bislettguttekor/

Kontakt oss

Flere spørsmål? Send oss en e-post på bislettgk@gmail.com eller ring oss. Telefonnummer til daglig leder Martin er 46410807.

Artikkelen oppdateres.