Velkommen til Bislett guttekor! Informasjon og påmelding

Bislett guttekor er et inkluderende felleskap av syngende gutter. Å synge gir tilhørighet og vennskap, utholdenhet og mestring. Sangen dyrker og foredler et bredt spekter av sjelskrefter fra uttrykkskraft og rå energi, til følsomhet og finslipt nyanseringsevne. Vårt repertoar er bredt. Vi viderefører sangskatt og kulturarv fra Bach og Mozart til våre egne barnesanger og folkemelodier og frem til vår tids populærkultur. Korets aktivitet består av øvelser, konserter, turer og sosiale kvelder.

Bislett guttekor ble født i trafikken november 2015.

Om korene og øvelsen

Guttene som går i 1. – 4. klasse på Bolteløkka blir hentet på AKS. Vi henter gutter i hovedkoret kl. 14.45 og aspiranter kl. 16.00. Foreldre henter i Fagerborg kirke kl. 17.00.

Barn som ikke blir hentet på Bolteløkka, kommer selv til kirken til kl. 1500 (hovedkor) eller kl. 16.15 (aspiranter). Alle barna får mat på øvelsen (brødskiver). Aspirantene tas opp fra 1.klasse etter jul, og videreføres til hovedkor når de er klare for det. Det er obligatorisk oppmøte på øvelser og konserter, men vi har forståelse for at viktige ting kan komme i veien.

Turer og sosiale aktiviteter

Et guttekormiljø som skal overleve over tid er avhengig av å knytte det faglige til det sosiale. Vi er opptatt av å være med å bygge et sterkt nærmiljø med samhold, kjennskap og vennskap både blant barn og voksne.

Hver vår drar koret en helg til Nordmarkskapellet for øving og mye moro. Utenlandsturer helt i starten av sommerferien vil også forekomme, de kan bli høydepunkter og skape minner for livet. Vi forsøker å finne sponsorer som kan bidra til turkassen, slik at turene ikke skal koste for mye. Vi har også «klubb» enkelte torsdager etter øvelsen hvor barna spiser popcorn og ser film på hjemmekino.

Foreldrehjelp

Foreldre stiller en gang per år (omtrent) som foreldrevakt. Det innebærer å bekoste innkjøp av mat, smøre brødskiver, hjelpe med henting på AKS og rydding etter øvelse. . I tillegg kan det bli nødvendig med en ekstra AKS-følgehjelp for aspirantforeldrene. Dersom arbeidssituasjon eller annet gjør dette umulig, er det mulig å få slippe. Vi er avhengige av foreldrehjelp for å få koret til å fungere – og setter stor pris på all hjelp i forbindelse med øvelser, konserter og turer.

Kontingent

Kontingenten er for tiden på kr. 950 for hovedkoret og kr. 750 for aspirantkoret. Vi sender ut betalingsinformasjon per epost. Etter to prøveøvelser forventes det at kontingenten betales. Det er viktig for oss at koret skal være for alle barn og ved behov er det mulig å be styret om gratisplass eller redusert pris.

Korets tilhørighet, sangvalg og samarbeidspartnere

Koret øver i Fagerborg kirke. Vi deltar på en del arrangementer i kirken og betaler på den måten tilbake for at vi får øve og holde konserter der. Koret har et brett repertoar. Det strekker seg fra klassisk musikk til pop- og rap-låter med tekst vi anser som akseptabel, eller som bare er litt uakseptabel. En del av korets repertoar har religiøst innhold på latin, engelsk, tysk og norsk, og hører til den musikalske tradisjon som guttekorsang er en del av. Selv om mye repertoar og mange aktiviteter inngår i en kirkelig sammenheng, er vi et frittstående kor, uavhengig av kirken. Koret er organisert i Ungikor – (Norges barne- og ungdomskororganisasjon), og derigjennom i Europa Cantat – vår europeiske overbygning. Koret samarbeider hyppig med andre kor om turer og konserter.

Forventninger til barna og foreldrene

Til barna:

  1. Kom raskt på plass når vi roper inn – og vær rask med å finne ny plass eller reise deg opp når dirigentene gir beskjed
  2. Vær stille mellom sangene – rekk opp hånda hvis det er noe viktig du vil si
  3. Syng litt hver dag! Da blir man flink og glad.
  4. Alle barn i koret er dine venner! Bli kjent med dem, snakk pent om dem og vær slik mot dem som du ønsker at de skal være mot deg!
  5. Når dette er sagt: Vi ønsker at Bislett guttekor også skal være et tilbud til gutter som ennå ikke er blitt mestere i å sitte stille og innordne seg. Gutter er gutter og vi tar jobben med å forsøke å holde orden i kaoset og dyrke frem disiplin og selvbeherskelse over tid, tilpasset den enkeltes personlighet og modning.

Og til foreldre:

  1. Koret gir lekser – disse finner man på hjemmesiden. Leksene skal være en hjelp til å synge litt hver dag, og for hovedkoret er de også viktige for progresjon og innlæringstempo av vanskelig repertoar frem mot krevende konserter. Stadige påminnelser fra oss skal hjelpe dere å ha leksene og koret i bevisstheten. Bruk likevel skjønn, og hjelp barna med dette i tråd med den enkeltes modning og kapasitet!
  2. Kom på korets konserter! Dette er store øyeblikk i barnas liv. Kom også gjerne innom øvelsene og opplev både det herlige kaos og gåsehudøyeblikkene som hver øvelse inneholder!
  3. Gi oss beskjed. For barn som blir hentet på AKS må vi ha beskjed dersom de ikke skal være med på en øvelse. For barn i hovedkoret er det fint med beskjed så tidlig som mulig dersom dere vet at de ikke kan delta på konserter eller opptredener.
  4. Bislett guttekor ekskluderer ikke typiske gutter med alt det innebærer av energi og uro. Dette er ressurser vi ønsker å kanalisere inn i sangen. Men det kan bli for mye kaos, og vi kan be foreldre å hjelpe til på øvelser eller konserter, så langt dette er praktisk mulig.

For mer informasjon og påmelding:

Send e-post til kordirigen Marius, pianomarius@gmail.com eller ring tlf 41241981