Hovedkor – Gullbillettøving uke 11 (dere som ikke skal til Bergen)