Årsmøte Bislett guttekor

Vi gleder oss til å sette i gang med 2020. Vi inviterer til årsmøte og diskusjon om guttekoret. Bli med og ta et glass med godt drikke med oss.

Agenda:

 1. Valg av ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollen
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet
 3. Styreleders årsberetning
 4. Regnskap
 5. Eventuelle vedtektsendringer
 6. Program 2020. Se lenke for utkast til program.
 7. Guttekorets utenlandstur
 8. Budsjett
 9. Valg av styremedlemmer og valgkomite
 10. Til diskusjon:
  1. hvordan skal vi legge til rette for disiplin og ro i koret?
  2. hvem kan være med på hva?
 11. Eventuelt

Saksdokumenter blir sendt ut i forkant av møtet.

Marius kan bare bli til kl. 20:00, men vi håper mange vil bli videre for en ekstra pils og en prat om koret.

Tid:

Onsdag 29. januar kl. 18:30

Sted:

Årsmøte Bislett guttekor på Heim St. Hanshaugen