Årsmøte Bislett guttekor 2022

Årsmøte Bislett guttekor gjennomføres på Heim. Saksliste:

 • 1.Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2.Valg av møteledelse og referent
 • 3.Årsmelding
 • 4.Regnskap
 • 5.Budsjett
 • 6.Forslag til vedtektsendringer
 • 7.Fastsettelse av medlemskontingent
 • 8.Valg av styre
 • 9.Valg av revisor
 • 10.Innkommende saker
 • 11.Program for 2022

Alle nødvendige dokumenter deles ut på årsmøtet og gjøres tilgjengelig til medlemmers foresatte etter møtet

Øvrige dokumenter legges ut her:

Presentasjon brukt i årsmøtet

Forslag nye vedtekter: