Årsmøte Bislett guttekor

Vi inviterer til digitalt årsmøte for aspirantkor og hovedkor i Bislett guttekor torsdag 18. februar kl. 19. Bli med på møtet for å si hei til andre foreldre og hør om korets planer for årets som kommer. Og ikke minst: hvem vinner årets quiz? Vi treffes på Zoom!

Lenke til møte:

https://binorwegianbusinessschool.zoom.us/j/64567839089?pwd=bUxRUlFHQ3FKMWhPWWJ1VzF2WWRqZz09

Meeting ID: 645 6783 9089

Passcode: 327643

Saksliste årsmøte

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Oppnevnelse av møteleder og referent
  3. Årsmelding 2019
  4. Regnskap 2019
  5. Budsjett og medlemskontingent 2020
  6. Vedtektsendringer
  7. Valg

I tillegg vil vi også invitere til gruppediskusjoner og debatt rundt driften av koret og planer for barna. Årsmøtet er korets høyeste organ og en viktig mulighet for å bli kjent med driften av koret.

Regnskap 2020 ligger her:

Regnskap-Bislett-guttekor-2020