2. stemmer og annet

Bare 7. trinn gjør denne!!!! Syng hver bit 10 ganger, minst. OBS, fra video 2 og utover de andre videoene i denne sangen begynner ofte videoen litt uti nota, alstå ikke nødvendigvis helt til venstre i bildet, så pass på å finn ut hvor hver video starter i nota når du pugger. Du kan se på det teksten, at det stemmer med det som synges (be en voksen hjelpe deg). Den siste videoen er hele sangen og er ment til når du kan bitene godt. Sangen tar bare 2 minutter, men den er litt vanskelig å huske/lære seg. Syng så reint du kan (ikke for lav energi)

Carol of the Bells:

Denne synger alle i «solistgruppa».

2. stemme: Stellan, Haakon , Felix, Felix, Johan, Hjalmar (men trenger kanskje Hjalmar på den lyse 1. stemmen)’.

3. stemme:

Johannes, Jaran, Isak, Sevastianos. Isak D.:

Begynn med denne som går litt saktere, det er ett sted som er vanskelig. Pugg det.