Talentstipend til Bislett guttekor

Sparebankstiftelsen DNB bevilger 240 000 kr til Bislett guttekor for et toårig talentutviklingsprogram for å fremme guttesangen. Sammen skal vi skape et bedre nærmiljø for barn og unge. Vi dauer av stolthet!

Vi er helt stumme av glede og hyler av vill begeistring. Vi ser fram til å ta fatt på prosjektet. Vi skal skape magi fra scenen, uforglemmelige barneminner og dyrke sanggleden hos en haug med gutter. Vi skal la de vokse inn i kulturopplevelser de ellers aldri vil ta del i.

Bislett guttekor søkte midler for å øke gutters deltakelse i korsang, dyrke talenter og gi næring til en økt bredde av syngende barn. Prosjektet skaper mulighet for differensiering og individuell oppfølging.

Denne uken mottok dirigent Marius Astrup Thoresen gavebrev med midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Midlene skal brukes til målrettet sangundervisning og aktivitet for å bidra til at koret holder et høyt nivå. Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig tiltak som bidrar til lokalt engasjement, deltakelse og tilhørighet.

Under mottoet «fra rølp til requiem» og med midlene fra Sparebankstiftelsen ser vi frem til å jobbe videre med dette programmet:

  • Fra kamp til seier, utholdenhet og mestring: Alle
  • Store opplevelser på store scener: Alle
  • Høy kvalitet, presisjon, intonasjon og samklang, magiske øyeblikk: De som er klare for det.
Bislett guttekor mottar støttemidler på Sentralen

Gutter taper terreng både i skolen og i barne- og ungdomskulturlivet (85% av Ung i kors medlemmer er jenter). Vi ønsker å representere et positivt syn på gutters energi, vi er vi ikke redde for kaos og høyt støynivå på øvelsene. Vi søker å balanserer aksept for uro for de som ikke klarer å sitte stille, «vi har tro på deg likevel!» med krav og forventninger «vi gir ikke opp å utfordre deg!» og ser at resultatene kommer over tid.

For Sparebankstiftelsen var det viktig at prosjektet er tuftet på frivillighet og engasjement, er rettet mot barn og unge og vil bli til glede for mange. I tillegg skal det satses på samarbeid og sosial inkludering. Bislett guttekor var en av 557 søkere som ble tildelt midler av i alt 1684 søkere .

Å motta bevilgning fra Sparebankstiftelsen er en æresbevisning. Når en av våre fremste stiftelser velger å satse så hardt på guttekoret viser det at det skapes noe unikt for Oslo i vårt miljø. Uten midlene fra Sparebankstiftelsen vil ikke det bli mulig å satse på talentutvikling på en helhetlig og inkluderende måte.

Sparebankstiftelsen DNB med midler til Bislett guttekor

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3.