Konsert på Roseslottet 12. juni. Øvingsfiler – Hovedkor