Konsert med Stuttgart hymnus chorknaben og sølvguttene tirsdag 30. mai

i himmelen i raskt tempo – sopran:

Pugg hver lille bit mange, mange ganger (klikk deg litt tilbake hele tiden):

i himmelen i vanlig tempo – sopran:

jesu bleibet meine freude – sopran (superspeed):

jesu bleibet meine freude – sopran (vanlig tempo):

verleih uns frieden – Obs både sopran og alt (altene synger også sopranstemmen):

i himmelen – alt (rask) obs dere synger den midterste linja, nummer 3 ovenfra:

i himmelen – alt (vanlig tempo):

jesu bleibet meine freude (alt) Obs følg pianostemmen: