Hovedkorlekse 2 uke 47 – OBS: Flere leksefiler, finn den med ditt navn!

OBS, det finnes flere leksesider denne uka, denne siden gjelder for:

 • Jakob Nordhagen
 • Hjalmar Holst Molander
 • Billy McRoberts
 • Aleksander Bautz-Holter
 • Kristian Solum
 • Felix Skorstad
 • Haakon
 • Johan Anker
 • Lucas Antonio
 • V. Erik Messel Di Rezze
 • Josep

Hvis du ikke finner navnet ditt her, finner du det på hovedkorlekse uke 47 nr. 1 eller nr 3. (nr 3 ikke klar).

Registrer øving her i vårt Google doc!

Dette er siste øving før Bach søndag morgen med Ullern kammerkor og orkester. Nå er det viktig at du synger VELDIG STERKT MED MYE KRAFT OG SELVTILLIT, OG MYE TEKST (det er viktigere enn å synge helt riktig)!

Øv enten A ELLER B, før du går videre til C

A:

 • De 6 første klippene(som er A) er veldig korte, hvis du synes du kan det, kan du synge hele satsen i stedet for bitene, da hopper du over A og går til B.

 

B:

Du slipper å synge B hvis du har øvd på klippene på A, da går du rett til C. Husk å syng veldig sterkt!!

Det neste klippet trenger du bare å synge en gang hver øvingsdag. Men minst 4 ganger før torsdag for å være del av en gullbillett.

 

Foreslår at du bar tar hvert av de neste klippene 2 ganger hver dag:

C:

Hurra her er starten på Halleluja-koret, som vi skal synge med Sølvguttene 5.des.

 • Syng hver bit 3 ganger hver dag
  • (må være 9 ganger til sammen før torsdag for gullbillett).
 • Gjør ditt beste, syng gjerne sterkt, ikke no mumling!

 

Så kommer det en fryktelig vanskelig bit, som jeg gjør stadig raskere for hvert nytt klipp. Ta hvert klipp til du kan det før du tar neste klipp som går litt fortere, og hopp over de langsomme etterhvert.

 

Så kommer siste biten av denne vanskelige delen, først langsomt. Og så alt det vanskeligste i kjemperask tempo.

 

D:

Her er første del av Ave Verum Corpus av Mozart, denne skal vi synge både med Sølvguttene og på vår egen julekonsert.

E:

Her er starten på Pie Jesu av Faure. Denne skal vi synge på julekonsertene 13. 0g 15.

 

F:

Puh, her er overstemme på Deilig er jordens siste vers som vi også skal synge med sølvguttene og på julekonsertene.