Hovedkor – Gullbillettlekse uke 12

Viktig: Bruk minimum laptop eller større skjerm, fantastisk notetrening å både se, høre og synge. OG LEGG MERKE TIL DER DET STÅR BARE 1. ELLER 2. STEMME.

1. Stemme

Nikolai Fjeld

Jarand

Sevastianos

Mikkel

Didrik

Jacob

Edvard

Olav

Noah

Lukas

2. Stemme

Johannes

Nicolai

Isak

Marcus

Sølve

 

 

Dette synger bare 1. stemme:

Dette synger bare 2. stemme:

Alle:

 

 

 

Bare 2. stemme!:

Bare første 1. stemme: