Hovedkor – Gullbillettlekse – uke 11

Dette klippet bare for dere som synger første stemme:

Dette er bare for dere som synger andre stemmen:

Bare første stemme:

Bare for dere som synger andre stemmen:

Begge stemmer, prøv å syng din stemme!