Gullbillettlekse – Aspirantkor uke 48

Denne kommer jo sent så alle som synger 3 ganger i dag og 3 ganger i morgen (6 ganger til sammen) får 1 gullbillett på torsdag!

Registrer øving her i vårt Google doc!

 

Hej, tomtegubbar! Vi synger ikke delen i midten.

https://www.youtube.com/watch?v=KGr8xhCbmLc