Best of barokk – Øving 7 (5.-8.)

obs!: Finn riktig filer! 5. trinn synger sopran. 6.-8. synger alt (minus noen få som synger bass). Registrer øving i spond og få premier

And the glory -Hele – sopran (5. trinn)

Nun komm der heilend heiland hele Sopran 5. trinn

jesu bleibet i normalt tempo sopran 5.trinn

gloria hele sopran 5.trinn

Halleluja hele sopran 5.trinn

And the glory of god – Hele- ALTSTEMMEN (6.-8. trinn)

Nun komm der heiden heiland hele alt 6.-8. trinn

Halleluja hele alt-stemmen 6.-8. trinn

hele Gloria alt 6.-8.