Best of barokk – Øving 2 (5.-8.)

obs!: Finn riktig filer! 5. trinn synger sopran. 6.-8. synger alt (minus noen få som synger bass). Registrer øving i spond og få premier

And the glory (siste halvparten) – sopran (5. trinn)

And the glory of god – (siste halvparten) ALTSTEMMEN (6.-8. trinn)