Best of barokk – Øving 1 (5.-8.)

obs!: Finn riktig filer! 5. trinn synger sopran. 6.-8. synger alt (minus noen få som synger bass). Registrer øving i spond og få premier

And the glory (halvparten) – sopran (5. trinn)

And the glory of god – Altstemmen (6.-8. trinn)