Aspirantkor og de som ikke er med på Mozart – Gullbillettlekse uke 44