ARIF – Hovedkoret MINIØYa 12. juni

Her er øvingsfiler til Malaika:

sopran 4.-5. trinn

Her er helel låta (sopran). Det er lov å hoppe til der det nærmer seg av dere kommer inn.

Alt (6.-8. trinn)

Her er helel låta (alt). Det er lov å hoppe til der det nærmer seg av dere kommer inn.