Om valg av sangere til konserter

Noen foreldre lurer på hvorfor gutten deres ikke er med på alle konsertene, og hvordan denne utvelgelsen blir gjort. Dette er et tema som dukker opp fra tid til annen, så styret vil prøve å klargjøre:

Prinsipp om inkludering

Inkludering er bunnsvillen i alt Bislett guttekor gjør. Alle er med på alt alle kan være med på. Vi gjør alt vi kan for å gi guttene en følelse av fellesskap og mestring, uke for uke gjennom året, både på øvelsene og konsertene. Det meste koret gjør, er for alle.

Noen ganger blir koret invitert til å bidra på opptredener der det er en antallsbegrensning. Noen ganger kan det for eksempel komme en forespørsel om fem-seks gutter til en innspilling. Andre ganger flere. Da koret sang sammen med Sølvguttene i Universitetets Aula 1. desember, kunne vi stille med maksimalt 20 sangere. Det betyr at ikke alle kan være med alltid.

Dirigent har mandat

Styret har gitt dirigent Marius Astrup Thoresen ansvaret for å velge hvem som skal få tilbud om å være med på disse oppdragene. Hvem han velger ut, vil være et resultat av vurderinger og prioriteringer fra gang til gang. Ofte vil guttene som går i 6. til 8. trinn velges ut til disse oppdragene. De har vært med lengst, og har mest erfaring. De har stemmemodenhet og klang, og er som regel modnere enn de yngre guttene. De er også i en aldersgruppe der det er stor fare for at de faller fra.

Valgkriterier

Når Marius velger fra trinnene under, vil også ting som modenhet, stemme, klang, konsentrasjon og innsats kunne spille inn. En del opptrender krever mye egeninnsats for å øve inn repertoar. Bruk av instruksjonsvideoer kan være et verktøy for egenforbredelser. I noen tilfeller kan det være sosiale grunner til at noen blir spurt om å bli med. I andre tilfeller kan det være for å gi konserterfaring. Øvelse gjør mester.

De minste er med på færre oppdrag enn de eldste. De fleste foreldrene synes det er bra. Barna orker og tåler mer når de blir eldre. Marius forsøker å passe på at ingen skal få grunn til å føle at det alltid er dem som ikke blir valgt ut. Dersom din gutt har en følelse av det, ta en prat med Marius.

Medvirkning

Styret håper på en aktiv foreldregruppe som melder inn slike saker til årsmøtet – og deltar på det. Neste årsmøte er 17. februar 2022.

Inkludering, fellesskap og mestring er og blir det viktigste Bislett Guttekor holder på med. Vi i styret mener at Marius forvalter disse verdiene på en veldig god måte.