Takk!

Bak Bislett guttekor står entusiastiske foreldre. Og noen av Norges største stiftelser. Vi vil gjerne løfte frem våre samarbeidspartnere.

Uten foreldre – intet kor. Dere er selve livsnerven i frivilligheten som driver fellesskapet. Vi har også flere støttespillere som har vært avgjørende for at koret skulle klare seg gjennom to år med koronarestriksjoner. Vi er stolt av å ha så mange som finner oss støtten verdig.

Sparebankstiftelsen DNB

Høsten 2019 støttet Sparebankstiftelsen DNB guttekoret med talentmidler. Med disse midlene kunne vi endelig etablere en målrettet satsning på guttene. Med midlene har vi kunne sette opp små kammergrupper, utvikle vår egen alt-gruppe og medvirke i store, klassiske verk. Satsningen har ledet til at vi har utviklet sangere på høyt nivå. Satsningen bidro til økt aktivitet og resultater. Fem av våre gutter kom på rollelisten til oppsetningen av Bienes historie på Det Norske Teatret, og to gutter fikk tilbud fra Nationalteatret om å bli med på oppsetningen av Brannen av Tarjei Vesaas. Gjennom midlene har hele koret fått mulighet til å delta på store produksjoner.

Sparebankstiftelsen DNB har nå gått inn med treårig støtte til gjennomføring av Oslo guttekorfestival. Festivalen skal være et sted nye barn kan introduseres til sangopplevelser. Vi gleder oss til å skape nye, uforlemmelige øyeblikk.

Oslo kulturskole

2021 ble et merkeår. Da ble vår dirigent Marius Astrup Thoresen endelig medlem av Oslo kulturskole. Det gir oss trygge, stabile rammer. Det er en tillitserklæring at de vil satse på guttekor-prosjektet. Vi er nå en del av kulturskole-tilbudet til Oslo.

Sparebankstiftelsen Bien

Viste du at Oslos eldste selstendige sparebank er eid av en stiftelse? Sparebankstiftelsen Bien er en langsiktig eier av banken og en stiftelse som bidrar til almennyttige formål. Stiftelsen har tidligere finansiert kortrapper til glede for korene som øver i Fagerborg kirke. I 2021 støttet de guttekoret til å anskaffe nytt korantrekk.

Olav Thons Legat

Olav Thons legat ble opprettet 2002 for å utvikling at det fysiske, lærende og utviklende miljø for barn og unge. Vi er veldig takknemlig for støtten vi fikk av legatet i 2021.

OBOS

Som en del av OBOS samfunnsbidrag har de gitt over 20 millioner kroner til 617 lag og frivillige organisasjoner med ekstra utfordringer etter koronautbruddet. Vi stod med tapte inntekter fra aktiviteter det ikke har vært mulig å gjennomføre under pandemien. Alt forsvant over natten da pandemien kom. Derfor er vi takknemlig for støtten vi fikk for bortfall av noe av billettinntektene.

Franzefoss

Franzefoss-fondet har som mål å inspirere til god innsats og målbevisst satsning, og å bidra til et bedre lokalsamfunn. De ønsker å gi støtte til ildsjeler som satser over tid. Derfor er vi stolte over å bli plukket ut som mottaker av støtte fra fondet.

Oslo kommune

Oslo kommune støtter oss med konsertmidler. Vi har også fått tilskudd og støtte til å gjennomføre større konserter når vi samarbeider med profesjonelle aktører, eller finner på noe nyskapende og sprøtt. Støtten gjør at vi kan skape kulturopplevelser på høyt nivå til glede for byens befolkning.

Aktivitetsmidler for kor

Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Aktivitetsmidlene tildeles over statsbudsjettet og finansieres via overskuddet fra Norsk Tipping. Midlene er gitt av Kulturdepartementet.

For oss er det en hedersbevisning å bli plukket ut blant de beste korene i landet.

Oslo musikkråd

De har vært der for byens frivillige musikkliv siden 1977. Og siden oppstarten vår i 2015. Vi mottar tilskudd og konsertstøtte slik at vi kan sette opp store verk og få støtte til våre aktiviteter. Oslo musikkråd var ansvarlig for å dele ut stimuleringsmidler fra Oslo kommunes krisepakke til det frivillige musikklivet.

Bydel St. Hanshaugen

Støtter oss med frivillighetsmidler og midler fra Ungdomsrådet. Dette skal være med på å skape gode opplevelser og bygge fellesskap for barn, unge og bydelens øvrige befolkning.

Frifond musikk

Frifond ble opprettet av Stortinget i 2000 for å gjøre det enklere å drive med frivillig aktivitet i lokalsamfunn. Pengene som deles ut gjennom Frifond er penger som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. Det er Frifond-penger som deles ut direkte til Ung i kor, som de igjen deler ut videre til oss.

Ung i Kor

Ung i kor Oslo er vårt organisasjonsledd. De støtter oss gjennom målrettet arbeid for å fremme guttesang og gir barna muligheter til store opplevelser. De ordner med FriFond-midler og hjelper oss med momskompensasjon og organisasjonsstøtte.