Oslo guttekorfestival 13. oktober

Oslo guttekorfestival inviterer til korona-tilpassede konserter tirsdag 13. oktober i Marmorsalen på Sentralen.

Oslo gutterkorfestival-mimrekveld tirsdag 13. oktober i Marmorsalen på Sentralen, en konsert av og med barna fra Oslo guttekorfestival 2020.

For å ivareta smittevern blir det to konserter!

Konsert 1: kl. 17.30 – 18.30

Konsert 2: kl. 20.00 – 21.00

Billetter her

En konsert av og med barna fra Oslo guttekorfestival 2020. Barna framfører kjente melodier fra festivalens publikumskonsert i februar. På Oslo guttekorfestival kan du høre musikk framført av gutter fra ulike kor i Oslo samlet for å lage et superkor, støttet av profesjonelle musikere. Det blir musikk av Mozart, Moddi, Marius Samuelsen, Radiohead, Klovner i kamp, Karpe, Benjamin Britten og mer.

Medvirkende:

Moddi er med, Marius Samuelsen er med og dansken fra «Klovner i kamp» er special guest i en spektakulær familiekonsert. Dirigent: Marius Astrup Thoresen.

Moddi og bislett guttekor på Rockefeller november 2019

Arrangementet er korona-tilpasset og derfor litt annerledes festivalkonserten i februar. I samarbeid med Sentralen følger vi et strengere smittevernregime enn gjeldende retningslinjer for konserter og arrangement i Oslo.

Du kan delta som publikum enten i sal eller via skjerm. Kun 100 billetter per konsert i salen. Kun forhåndskjøpte billetter gjelder.

Smittevern

Arrangementet vil følge gjeldende smittevernanbefalinger fra helsemyndigheter, Oslo kommune og Sentralen. Dette må vi ta høyde for at kan endres fram mot konsertdato.

Arrangementet kan bli kansellert om det ikke er gjennomførbart innenfor gjeldende smittevernanbefalinger.

Det er tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med mindre enn 200 personer tilstede samtidig. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement, kommer i tillegg til de 200.

Vi skal:

  • sørge for at de som er til stede kan holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.
  • iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede på arrangementet, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.
  • ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing.
  • følge alle relevante standarder for smittevern.

Praktisk info til foreldre

Her kommer litt praktisk info for deg som har barn som synger på konsert tirsdag:

Alle barn deles inn i separate fritidskorhorter, såkalte nærkontaktgrupper. Hver nærkontaktgruppe vil bære t-skjorter med ulike farger og hver gruppe vil holde stor avstand til hverandre.

Barna skilles i kohorter med ulike t-skjortefarger. Vennligst følg instrukser sendt på e-post!

Husk riktig farge t-skjorte til konserten tirsdag! Vi deler barna inn i fritidskohorter / nærkontaktgrupper som gjelder for konserten på Sentralen. For gjøre det lettere for barna og arrangører deler vi derfor opp gruppene med ulike farger (vi er ikke nøye på om t-skjorten har trykk eller ei). Gruppefordeling til kohortene er sendt på e-post.

Sjekk skapet hjemme allerede nå: har du t-skjorte med riktig farge? Om ikke, kan du legge turen innom Cubus / H&M mandag.

I henhold til §13 i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet har scenekunstnere under 20 år ved gjennomføring av kulturarrangement lov til å ha interne grupper med nærkontakt, så lenge gruppene kan skilles. Vi trenger hjelp til å holde gruppene adskilt. Derfor blir t-skjortene med ulike farger til stor hjelp.

Du leverer barnet ditt til din kohortlededer før inngangsdøren til Marmorsalen.

  • Oppmøtetid for gutter konsert 1: 16:00
  • Oppmøtetid for gutter konsert 2: 18:30

Guttene vil få hvert sitt tildelte område bakerst i marmorsalen. Alle nærkontaktgrupper vil ha egne lister med navn og nummer. Kohortleder vil sørge for å ta vare på listene i 10 dager etter konsert for eventuell smittesporing.

Vi gjør mange tiltak for å sørge for å ivareta smittevern før konsert, inkludert egne oppholds- og bevegelsessoner for barna. Barna vil ikke under noe tidspunkt ha nærkontakt med publikum. Vi ber samtidig dere som foreldre respektere forholdsregler vi må ta for å opprettholde avstand.

Du henter ditt barn etter konsert utenfor hovedinngangen til Sentralen. Barna blir fulgt ut puljevis til gågaten i Nedre Slottsgate.

På grunn av vi må vaske ned lokalet mellom første og andre konsert er det viktig at lokalet tømmes uten unødig opphold.

Alle barn må ha med egen vannflaske. Egen matpakke eller snaks er tillatt. Barna som synger to konserter vil bli servert varmmat mellom konsertene.

Vi har et begrenset antall fribilletter til dere som stiller som foreldrehjelp. Si ifra til Marius om du har mulighet til å hjelpe!

Billetter

  • Ordinær: 215 kr
  • Barn: 150 kr

Lenke til billetter på Tix.no

Obs! Salen er delt inn i 3 seksjoner av hensyn til smittevern; enkelt-seter, par-seter og tre-seter. Dersom du velger par/tre-seter til deg og ditt følge, fordrer det at dere er fra samme husstand eller har en nær relasjon som utelukker krav om 1 meter avstand mellom dere.

Takk til

Arrangementet er i regi av Oslo guttekorfestival og støttes av Sparebankstiftelsen, Ung i kor og Oslo kommune.

Bilde fra første Oslo guttekorfestival, februar 2020