Musti på Øya 11. august – Øvingsfiler

Vi skal ta dette opp, så det er veldig viktig at dere synger helt rent, at dere treffer tonene perfekt. Det er ganske vanskelig, men bare husk på det og gjør så godt du kan.

Vi kommer til å dele inn i to grupper, men begge grupper lærer begge stemmer, det er veldig lite å lære seg.

Begge filene tar under 6. minutter til sammen.

Hør først noen runder før du forsøker å synge!

2. stemme

1. stemme