Mozart Requiem 2020. Øving uke 6.

Neste uke bør alle ha øvd på denne satsen: Domine Jesu. Øv et par tre ganger på hver bit, noen dager. Dere som har sunget den før kan gå til siste klipp å synge hele i sammenheng. Men først, lær deg Vennskapssangen (det aller siste Mozart skrev):

Her er hele i sammenheng til slutt, for dere som har sunget det før, eller begynner å få dreisen på det.