Bli med i Bislett guttekor

Liker du å synge? I Bislett guttekor er det plass til deg. Vi søker nye sangere både til aspirantkoret og hovedkoret. Vi elsker å synge og vi lærer samtidig om mestring og samhold. Du lærer å holde konsentrasjonen oppe når vi presterer i felleskap. Dette gir bedre mestring i andre aktiviteter, også på skolen. Vi har fadderordninger der de store passer på de små og sammen skaper vi gode opplevelser. Vi har mye moro i pauser og brødskiver med sjokoladepålegg er vinneroppskrift hver torsdag. Kom gjerne innom på en øvelse for å se om dette er noe for deg. Bli med du også!

Innmeldingsskjema Bislett guttekor

Aspirantopptak

Bislett guttekor har aspirantopptak i januar og august hvert år, men det er alltid åpent for en uforpliktende prøvetime eller to. Aspiranttiden i Bislett guttekor varer normalt to år og gir guttene et grunnlag i korsang og sangteknikk.

For foreldre:

Det er viktig at barna forplikter seg til å møte ved øvelser. Koret forplikter seg til å synge i kirken ved enkelte anledninger igjennom året i bytte mot øvingslokaler. Koret er likevel et selvstendig og livsnøytralt kor.

Vi øver 2 – 5 timer i uken i en blanding av felles øvelser og egne øvelser barna gjør gjennom e-læring. Bislett guttekor øver torsdager i Fagerborg kirke. I tillegg kommer konserter og korsamlinger.

Tilskudd til aktiviteter og redusert semesteravgift

Bislett guttekor tilbyr støtteordninger for å tilby redusert semesteravgift for økonomisk vanskeligstilte barn. Man har mulighet om å søke oss om redusert semesteravgift. Vi behandler slike forespørsler konfidensielt og ordningen er tillitsbasert.

Bydel St. Hanshaugen ønsker at flere barn og unge skal få delta i meningsfulle fritidsaktiviteter. Derfor kan man søke om å få dekket medlems- og treningsavgift innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter for barn og unge. Inkludert deltakelse i Bislett guttekor. Det er mulig å søke støtte til turer i forbindelse med aktiviteten og søknadsfristen er løpende.