Om Bislett guttekor

Kjenner du en gutt som vil begynne i Bislett guttekor?

Bislett guttekor ble stiftet november 2015 som et tilbud til barn i barneskolealder på Bislett og St. Hanshaugen, og teller over 50 unge gutter. Koret består av barn fra Bolteløkka skole, men også Ila, Marienlyst, Skøyen, til og med Bøler skole. Koret er et populært lokalt tilbud og har nylig åpnet for inntak av barn fra 1. klasse. Koret har hatt som mål å skape korsang på høyt nivå gjennom å bygge felleskap og mestringsfølelse. Koret samarbeider med profesjonelle musikere og andre barn- og voksenkor.

Koret og aspirantkoret trener ukentlig hver torsdag ettermiddag. Koret organiserer henting av barn fra AKS ved Bolteløkka skole. Det som startet som en guttegjeng, vokste raskt til å bli en lokal institusjon. Koret er nå en av Norges ledende ikke-kirkelige guttekor.

Koret er ledet av dirigent Sindre Beitohaugen og Marius Astrup Thoresen. Koret øver fast i Fagerborg kirke og er et foreldredrevet, livssynsnøytralt initiativ. Koret er medlem av Norges Barne- og Ungdomskorforbund.

Følg oss!

Bislett guttekor logo

Styret i guttekoret

Ivaretar alle oppgaver knyttet til administrasjon, økonomi, regnskap, korgutter og foreldre, forvaltning av driftsavtale for øvingslokaler, oppfølging av dirigenter, konserter og turneer og ivareta korets utvikling i samarbeid med dirigenter.

Styret består av:

  • Arnstein Fjeld, Styreleder
  • Merete Furesund, Kasserer
  • Martin Henrik Andresen, Kommunikasjonsansvarlig
  • Anders Molander, Styremedlem
  • Elisabeth Carlsen, Styremedlem