Folkemuseet – nye sanger – skal pugges utenat! (Gjelder dere som skal synge der)